På årsmötet i november beslutades om att inbjuda Storsjöbygdens Biodlarförening till ett medlemsmöte inför en eventuell sammanslagning med vår förening. Beslut om detta kommer att tas vid vårt nästa årsmöte. För att få veta mer om vad detta kan innebära för oss kommer deras ordförande Eva Johansson och några från dess styrelse att informera och svara på frågor.

Vi ses på Hotell Hammarstrand torsdagen den 19 april kl. 18.30.

Föreningen bjuder på kaffe och smörgås. Välkommen!

/Styrelsen

Styrelsen och kontaktpersoner

Styrelsen och kontaktpersoner 2018

Ordförande/kontaktperson årsrapporter
Yngve Olsson, , 070-629 13 26

Sekreterare
Pirkko Näselius, , 070-170 76 42

Kassör
Sonny Tander, , 070-311 64 31

Ledamöter
Jeanette Nilsson
Stefan Sandberg
Samuel Sandberg
Pirkko Näselius
Sonny Tander
Håkan Schuberg

Bihälsokommittén består av hela styrelsen.

Kontrollant av nedfallsprover
Stefan Sandberg, massandberg@hotmail.com, 073-039 74 64

Studieombud för Vuxenskolan
Yngve Olsson, , 070-629 13 26

Webbmaster/facebookansvarig
Maria Karlsson, maria@arctica.se, 070-409 49 71

Valberedning
Uno Werner, , 070-288 60 44
Maria Karlsson, maria@arctica.se, 070-409 49 71