Sammanslagning med Storsjöbygdens biodlarförening?

Den 19 april var det träff med Storsjöbygdens biodlarförening. Anledningen var den motion som bifölls på årsmötet angående en sammanslagning med dem.

På 2018 års årsmöte den 28 oktober kommer det att avgöras om Ragunda biodlarförening ska upphöra eller ej. Valberedningen har svårt att hitta en
ordförande och det är något som krävs enligt stadgarna.

Vad händer vid en eventuell sammanslagning?

  • Medlemsavgifterna går till Storsjöbygdens biodlarförening
  • En person från Ragunda ska ingå i Storsjöbygdens biodlarförening ett antal år framåt och får då reseersättning
  • De medlemsträffar som ordnas i Ragunda skall gå genom Storsjöbygdens biodlarförening för att inte röra till
    ekonomi- och ansvarsbiten
  • Ragunda får äska pengar från Storsjöbygdens biodlarföreing för sina aktiviteter
  • Ragunda är välkommen till Storsjöbygdens biodlarförenings aktiviteter
  • Vi kan ha en gemensam hemsida men ha kvar vår facebooksida.

Valberedningen skall vid årsmötet i oktober ha förberett för båda alternativen – vara kvar eller upphöra.
Det vill säga, en person ska väljas att ingå i Storsjöbygdens styrelse om vi upphör och en ordinarie styrelse om vi
fortsätter som egen förening.

I september kommer styrelsen att kalla till ett medlemsmöte för information och diskussion kring eventuell sammanslagning med Storsjöbygdens biodlarförening – så att beslut kan tas vid årsmötet i oktober.
 
Det är jätteviktigt att du, som medlem, kommer på det medlemsmötet och lika viktigt att du kommer på årsmötet så att du kan vara med och påverka föreningens framtid!

//Styrelsen

Dags att samla in nedfallsprover igen

Ännu är det en hel del snö kvar i vårt område, men snart är det dags för rengöring av eller byte av botten i bikuporna.

Det är mycket, mycket viktigt att vi alla tar nedfallsprover för att göra det vi kan för att hindra varroan att få fäste i vårt län. Att det finns varroa i Ånge med omnejd vet vi så här gäller det att vi hjälps åt med tillsynen.

Gör så här: Samla in en kaffekopp nedfall som du har rensat från döda bin. Låt nedfallet torka ex på ett tidningspapper i fönstret. Nedfallsprovet får inte ha någon fukt kvar för då möglar det. Plocka bort döda bin och lägg det i någon typ av pappersförpackning. Ett kuvert duger bra. Skicka det till Stefan Sandberg, Trefoten 119, 844 91 Hammarstrand. Han testar nedfallet från dina bikupor och kan på så sätt säkerställa att vi inte fått varroan till vårt område. Telefonnummer till Stefan är 073-039 74 64.

Om du vet hur du testar ditt nedfall själv, så är det viktigt att du meddelar resultatet av din test (även om det är OK vilket vi verkligen hoppas att det är). Vi vill veta hur många som testar sina bin – helst ska det var 100 %!

Läs gärna mer om varroakvalsteret på www.biodarna.se/bin och biodling/bihälsa/bisjukdomar och parasiter/varroa.