På årsmötet i november beslutades om att inbjuda Storsjöbygdens Biodlarförening till ett medlemsmöte inför en eventuell sammanslagning med vår förening. Beslut om detta kommer att tas vid vårt nästa årsmöte. För att få veta mer om vad detta kan innebära för oss kommer deras ordförande Eva Johansson och några från dess styrelse att informera och svara på frågor.

Vi ses på Hotell Hammarstrand torsdagen den 19 april kl. 18.30.

Föreningen bjuder på kaffe och smörgås. Välkommen!

/Styrelsen

Styrelsen och kontaktpersoner

Styrelsen och kontaktpersoner 2018

Ordförande/kontaktperson årsrapporter
Yngve Olsson, , 070-629 13 26

Sekreterare
Pirkko Näselius, , 070-170 76 42

Kassör
Sonny Tander, , 070-311 64 31

Ledamöter
Jeanette Nilsson
Stefan Sandberg
Samuel Sandberg
Pirkko Näselius
Sonny Tander
Håkan Schuberg

Bihälsokommittén består av hela styrelsen.

Kontrollant av nedfallsprover
Stefan Sandberg, massandberg@hotmail.com, 073-039 74 64

Studieombud för Vuxenskolan
Yngve Olsson, , 070-629 13 26

Webbmaster/facebookansvarig
Maria Karlsson, maria@arctica.se, 070-409 49 71

Valberedning
Uno Werner, , 070-288 60 44
Maria Karlsson, maria@arctica.se, 070-409 49 71

Stämmer dina kontaktuppgifter?

Stämmer dina kontaktuppgifter?

För att vi ska kunna nå dig på bästa sätt krävs att du går in i medlemsregistret på webbsidan biodlarna.se och ser över dina kontaktuppgifter.

Fördelar med att vara medlem i vår förening

Vi vet att vi har biodlare i vårt område som inte är medlemmar i vår förening och vi vill bjuda in dem till oss och ta del av fördelarna av att vara med i föreningen. Biodling passar kvinnor, män och alla åldrar och vi vill främja biodlingen i Ragunda och sprida kunskap om binas stora betydelse för pollinering och biologisk mångfald. Vårt mål är – fler biodlare i vår hembygd. En viktig aspekt med att vara medlem i föreningen är att man håller sig uppdaterad om exempelvis eventuella smittor och sjukdomar hos våra bin.

Känner du någon biodlare som inte är medlem, eller om du själv inte är medlem?
Gå in på biodlarna.se och klicka på Bli medlem! Där finns också mer information om vad medlemskapet innebär.

Här nedan kan du läsa om fördelarna med att vara medlem i Sveriges biodlares riksförbund och Ragunda biodlarförening:

Lokalt
 • Som nybörjare får du hjälp, råd och stöd av erfarna biodlare i föreningen.
 • Tillfälle att träffa andra biodlare och utbyta erfarenheter om biodling som till exempel hur man odlar drottningar, lära om varroabekämpning, få kunskap om olika bisjukdomar och ur vi bekämpar dem med mera.
 • Möjlighet att delta i aktiviteter som erbjuds medlemmarna, såsom möten, studiebesök, utbildningar med mera.
 • Inbjuden att delta i föreningens årsmöte som genomförs i november varje år.
Centralt
 • Du är försäkrad vid sammankomster arrangerade inom Biodlarna.
 • Du får Bitidningen.
 • Tillgång till hjälp och råd i biodlingsfrågor.
 • Handla till medlemspris i Bibutiken.
 • Försäkra dina bisamhällen till en låg kostnad.
 • Prenumerera på vissa utländska bitidningar via förbundet (och slippa bankavgifter).
 • Prenumerera på de nordiska bitidningarna till reducerat pris.
 • Köp Biodlarnas välkända etikett (när din honung är bedömd och godkänd).
 • Köpa rätten till fem stycken EAN-koder.
 • Möjlighet att ansluta dig till Biodlarnas gruppanslutning till Svenskt Sigill.
Distriktet
 • Företräds gentemot myndigheter och organisationer inom distriktets verksamhetsområde.
 • Delta i vissa verksamheter, till exempel utvecklingsprojekt, sammankomster, resor och utbildningar.

Källa: biodlarna.se

Kort från årsmötet 2017

bikupor-med-snömössorDen 19 november träffades ovanligt många medlemmar i Gevågs bystuga. Bland annat beslutade årsmötet att medlemsavgifterna för 2018 är oförändrade. Det vill säga fullbetalande medlem 60 kr, stödmedlem 40 kr, familjemedlem 40 kr, juniormedlem ej fyllda 26 år 40 kr. Hela protokollet samt tillhörande dokument finns att ladda ner via länkar längre ner på sidan.

Vi avslutade mötet med den inofficiella tävlingen där vi provsmakade honung från några av våra biodlare i Ragunda. Efter en röstning, så utsågs Stefan Sandbergs honung till Årets godaste honung i Ragunda 2017!

Efter årsmötet kom Hanne Uddling och föreläste om det det nordiska biet (historia, utbredning, mm), Nordbi (utmaningar och framgångar), varroa och VSH-projektet. Mycket intressant och inspirerande! dd148821aa-Hanne1

 

 

 

 

Årsmötesprotokoll 2017

Verksamhetsberättelse 2017

Verksamhetsplan 2018

Motion

Årsmöte och gratis föreläsning

dd148821aa-Hanne1

Hej!
Kom och gör din röst hörd, umgås och tävla om vandringspriset ”Årets honung” på årsmötet den 19 november i Gevågs bystuga.

Efter årsmötet bjuder vi på gratis föreläsning av Hanne Uddling berättar om Det nordiska biet (historia, utbredning, mm), Nordbi (utmaningar och framgångar) samt varroa och VSH-projektet. Vi kommer att bjuda in övriga biodlarföreningar i Jämtlands biodlardistrikt till föreläsningen.

Klicka här nedan för kallelsen i sin helhet, dagordning, motion, inbjudan till gratis föreläsning och vägbeskrivning.

Kallelse årsmöte 171119
Inbjudan föreläsning Hanne Uddling
Årsrapport 2017

Styrelsen bjuder på fika!
OBS!!
Meddela mig, senast torsdag 16 november, om ni kan komma så att jag kan planera hur mycket fika jag ska fixa.
Mejla mig på maria@arctica.se eller SMS:a mig på 070-409 49 71.

Varmt välkomna!
Vänliga hälsningar
Maria Karlsson, sammankallande Ragunda biodlarförening

Biodlarträff på Trefotens bigård – drottningodling

Här kommer lite bilder från vår biodlarträff idag! Temat på den här träffen var ”Drottningodling”. Vi träffades på Trefotens bigård, hos Stefan och Samueloch Stefan hade massor med intressant fakta kring olika sätt att föda upp bidrottningar. Han visade också en massa olika material som man kan använda för att driva upp drottningar.

Vid fikat efteråt bestämde vi att vi skulle anordna en EXTRA BIODLARTRÄFF. Det blir söndagen den 23/7 kl. 12.00, också då på Trefotens bigård hos Stefan och Samuel. Då ska vi gå igenom och även få se hur man gör en skaksvärm. Vi har haft träff om skaksvärm tidigare år, men det är lika intressant och spännande varje gång!! VÄLKOMMEN DÅ!!!

 

Kursstart framskjuten till hösten

På grund av för få anmälningar till biodlarkursen som planerades att börja den 30 maj, tvingas vi skjuta upp kursstart till hösten. Men håll utkik både här och på vår facebooksida, så berättar vi när det är ny kursstart på gång!

Under tiden är alla biodlingsintresserade, oavsett om du är intresserad och funderar på att börja med mig eller om du har haft bin i många år, välkomna på våra biodlarträffar i sommar.

Läs mer om sommarens biodlarträffar här!