Styrelsen och övriga kontaktpersoner

Styrelsen och övriga kontaktpersoner 2018

Styrelsen och kontaktpersoner 2018

Ordförande/kontaktperson årsrapporter
Yngve Olsson, yngve.ol@telia.com, 070-629 13 26

Sekreterare
Pirkko Näselius, pirkko.naselius@gmail.com, 070-170 76 42

Kassör
Sonny Tander, sonnytander@gmail.com, 070-311 64 31

Ledamöter
Jeanette Nilsson
Stefan Sandberg
Samuel Sandberg
Pirkko Näselius
Sonny Tander
Håkan Schuberg

Bihälsokommittén består av hela styrelsen.

Kontrollant av nedfallsprover
Stefan Sandberg, massandberg@hotmail.com, 073-039 74 64

Studieombud för Vuxenskolan
Yngve Olsson, yngve.ol@telia.com, 070-629 13 26

Webbmaster/facebookansvarig
Maria Karlsson, maria@arctica.se, 070-409 49 71

Valberedning
Uno Werner, unowerner@gmail.com, 070-288 60 44
Maria Karlsson, maria@arctica.se, 070-409 49 71