Rapport från årsmötet m.m

Hej!

Sent om sider kommer här en rapport från årsmötet. Nya i styrelsen för 2014 är:

Maria Karlsson som ordförande
Pirkko Näselius som sekreterare
Erika Mårtensson som kassör
Resterande information om de diskussioner som fördes och de beslut som togs hittar ni i bifogade dokument, samt i medlemsblad nr:4 2013 som finns i fliken medlemsblad.