Enkät om övervintringen 2014-2015

Årets enkät om övervintringen finns nu tillgänglig på internet. 
Länk till enkäten finns på SBR:s webbplats under rubriken ”Enkät om övervintringen 2014-2015” i spalten ”Nyheter”. Man kan även komma till enkäten genom att klicka på puffen ”Enkät om övervintringen” som finns under bilden med biet i maskros.
 
Ju fler svar som kommer in desto mer tillförlitlig kommer data kring övervintringen att vara. Vi är därför tacksamma om du/ni ägnar några minuter åt att besvara enkäten, oavsett om förlusterna har varit små eller stora.
Enkäten kan besvaras fram till och med den 1 juni.
Med vänliga hälsningar
Preben Kristiansen
PS. Direktlänk till enkäten är följande: http://web.trictrac.com/servlet/trictrac?e=GdIppP8zdPwmM8LdIDS