Varroaläget

Onsdagen den 3/6, kl. 15 är alla inlämnade proven kontrollerade. Alla prov var negativa – inget varroakvalster hittades.

10 biodlare har lämnat in 28 prov. Därtill har en odlare gjort egen analys och meddelat mig resultatet. 11 biodlare har därmed deltagit i årets varroakontroll.

Flertalet prov var OK, dock fanns det flera prov som innehöll döda bin och något som inte hade något vaxnedfall. Det är bra om vi tar bort alla döda bin innan vi lämnar in nedfallet för varroakontroll.

Det är ju gott och väl att vi verkar fria från varroa i vår biodlarförening. Men det är ändå av största vikt att vi fortsätter kontrollera nedfallet varje vår.

Tyvärr har man i år funnit varroa i Torps församling, Ånge kommun. Man kommer nu att gå vidare med att ta prover i närheten.