Välkommen till årsmöte 15 november

Kallelse till årsmöte!
Hej!
Här kommer kallelse till Ragunda biodlarförenings årsmöte. Se bifogade dagordning.

Förutom själva årsmötet bjuder styrelsen på fika och vi kommer att ha en tävling, ”Årets honung i Ragunda
biodlarförening”. Så ta med dig en burk av din finaste honung och kom till årsmötet för en trevlig eftermiddag!

Bifogat finns också en blankett för årsrapport av invintrade samhällen, vinterförluster, och honungsskörd.

Det är jätteviktigt att du fyller i och lämnar in/skickar årsrapporten så att Sveriges Biodlares Riksförbund får pålitlig statistik. Vi får ännu pålitligare fakta om vinterdödligheten och Sveriges Biodlares Riksförbund kan med större säkerhet ange hur många bisamhällen vi har till Jordbruksverk och EU.

Den ifyllda blanketten lämnas/skickas till Maria Karlsson (maria@arctica.se) eller Maria Karlsson, Lybäck 114, 830 76 Stugun.
Se bifogad blankett.

Läs mer i bifogade filer.

Årsrapport 2015

Kallelse

Varmt välkomna!