Honungsbedömning

Inom biodlingen har länge funnits en honungsbedömning på föreningsnivå för att kontrollera att biodlarna kan behandla honung på ett riktigt sätt. En behandling, som skall resultera i en honungskvalitet, vilken skall uppfylla ett antal krav på renhet, konsistens, vattenhalt, lukt, smak, färg och även förpackning.

Varje biodlarförening genomför årligen en bedömning av inlämnade honungsprov från medlemmarna. Denna bedömning ske enligt SBR:s honungsbedömningsreglemente. Lär mer på www.biodlarna.se/

Godkänt resultat vid honungsbedömningen är ett krav för få köpa den välkända SBR-etiketten.

Lämna ett prov av din honung till någon av våra honungsbedömare:

Laila och Sture Wennerberg
Strömsnäs 122
83076 STUGUN

eller
Galina Timermane
Krångede 113
4070 HAMMARSTRAND