Glöm inte att ta nedfallsprover!

Våren är här!

Det betyder att det är dags för rengöring eller byte av botten i bikuporna. Det är mycket, mycket viktigt att vi alla tar nedfallsprover för att göra det vi kan för att hindra varroan att få fäste i vårt län. Gör så här: Samla in en kaffekopp nedfall som du har rensat från döda bin. Låt nedfallet torka ex på ett tidningspapper i fönstret. Nedfallsprovet får inte ha någon fukt kvar för då möglar det.

När nedfallet är absolut torrt kan du skicka det till Stefan Sandberg, Trefoten 119, 84070 Hammarstrand eller Uno Werner, Österede 167, 840 73 Bispgården. Dom testar då nedfallet från dina bikupor och kan på så sätt säkerställa att vi inte fått varroan till vårt område.

Om du vet hur du testar ditt nedfall själv, så är det viktigt att du meddelar resultatet av din test (även om det är OK vilket vi verkligen hoppas att det är) Vi vill veta hur många som testar sina bin – helst ska det var 100 %!

Läs gärna mer om varroakvalsteret på www.biodarna.se/bin och biodling/bihälsa/bisjukdomar och parasiter/varroa.