Enkät om övervintringen 2015-2016

Det har hittills kommit in ca 1200 svar på den enkätundersökning om övervintringen som påbörjades 3 maj, och vi tackar alla som hittills svarat. I fjol kom det in nästan 1800 svar så det är en bit kvar om vi ska komma upp på samma antal i år. 
 
Ju fler svar som kommer in desto mer tillförlitlig kommer data kring övervintringen att vara. Jag är därför tacksam om du/ni vill påminna era medlemmar om enkäten och be dem ägna några minuter åt att besvara den, oavsett om förlusterna varit små, stora eller noll.
 
Undersökningen kommer pågå fram till och med 1 juni och länk till den är följande: http://web.trictrac.com/servlet/trictrac?e=GdIpPw8zdPwmM8LdI
Man kan även komma till enkäten genom att klicka på bilden “Enkät om övervintringen” som finns på www.biodlarna.se.
 
Med vänliga hälsningar
Preben Kristiansen, bihälsokonsulent