Handläggaren för bitillsynen – information från Länsstyrelsen Jämtlands län

Från och med april så finns handläggaren för bitillsynen för Jämtland och Västernorrland på Länsstyrelsen i Härnösand. Det är Lotta Wängdahl (själv biodlare och även bitillsynsman) som ansvarar tillsammans med Eva Bylund. Det finns mer information på deras hemsida, klicka här för att komma dit . Länk dit finns på Länsstyrelsen Jämtlands läns hemsida.

Vänliga hälsningar Agneta Andersson, Lantbrukskonsulent Länsstyrelsen Jämtlands län
genom Maria, Ragunda biodlarförening