Protokoll från årsmötet 2016

Kort från årsmötet 2016

Den 20 november träffades ett antal medlemmar och styrelsen i Gevågs bystuga. Här är lite kort om vad som togs upp på mötet. Under barmarksperioden vill vi genomföra 3 biodlarträffar i bigårdar med inriktning på intressanta och aktuella moment. Håll utkik på vår webbsida, ragundabi.se, och vår Facebooksida.

Medlemsavgifterna för 2017 är oförändrade. Det vill säga fullbetalande medlem 60 kr, stödmedlem 40 kr, familjemedlem 40 kr, juniormedlem ej fyllda 26 år 40 kr.

Vi avslutade mötet med en relativt ny införd tradition. Den inofficiella tävlingen där vi provsmakade honung från ett par av våra biodlare i Ragunda. Efter en röstning, så utsågs Maria Karlsson honung till Årets godaste honung i Ragunda 2016!
Klicka på länkarna här nedan för att läsa hela protokollet, verksamhetsberättelse 2016, verksamhetsplan 2017 och protokollet från det konstituerande styrelsemötet.
Årsmötesprotokoll 2016

Versamhetsberättelse 2016

Verksamhetsplan 2017

Protokoll från konstituerande styrelsemöte