Kort från årsmötet 2017

bikupor-med-snömössorDen 19 november träffades ovanligt många medlemmar i Gevågs bystuga. Bland annat beslutade årsmötet att medlemsavgifterna för 2018 är oförändrade. Det vill säga fullbetalande medlem 60 kr, stödmedlem 40 kr, familjemedlem 40 kr, juniormedlem ej fyllda 26 år 40 kr. Hela protokollet samt tillhörande dokument finns att ladda ner via länkar längre ner på sidan.

Vi avslutade mötet med den inofficiella tävlingen där vi provsmakade honung från några av våra biodlare i Ragunda. Efter en röstning, så utsågs Stefan Sandbergs honung till Årets godaste honung i Ragunda 2017!

Efter årsmötet kom Hanne Uddling och föreläste om det det nordiska biet (historia, utbredning, mm), Nordbi (utmaningar och framgångar), varroa och VSH-projektet. Mycket intressant och inspirerande! dd148821aa-Hanne1

 

 

 

 

Årsmötesprotokoll 2017

Verksamhetsberättelse 2017

Verksamhetsplan 2018

Motion