Stämmer dina kontaktuppgifter?

Stämmer dina kontaktuppgifter?

För att vi ska kunna nå dig på bästa sätt krävs att du går in i medlemsregistret på webbsidan biodlarna.se och ser över dina kontaktuppgifter.

Fördelar med att vara medlem i vår förening

Vi vet att vi har biodlare i vårt område som inte är medlemmar i vår förening och vi vill bjuda in dem till oss och ta del av fördelarna av att vara med i föreningen. Biodling passar kvinnor, män och alla åldrar och vi vill främja biodlingen i Ragunda och sprida kunskap om binas stora betydelse för pollinering och biologisk mångfald. Vårt mål är – fler biodlare i vår hembygd. En viktig aspekt med att vara medlem i föreningen är att man håller sig uppdaterad om exempelvis eventuella smittor och sjukdomar hos våra bin.

Känner du någon biodlare som inte är medlem, eller om du själv inte är medlem?
Gå in på biodlarna.se och klicka på Bli medlem! Där finns också mer information om vad medlemskapet innebär.

Här nedan kan du läsa om fördelarna med att vara medlem i Sveriges biodlares riksförbund och Ragunda biodlarförening:

Lokalt
 • Som nybörjare får du hjälp, råd och stöd av erfarna biodlare i föreningen.
 • Tillfälle att träffa andra biodlare och utbyta erfarenheter om biodling som till exempel hur man odlar drottningar, lära om varroabekämpning, få kunskap om olika bisjukdomar och ur vi bekämpar dem med mera.
 • Möjlighet att delta i aktiviteter som erbjuds medlemmarna, såsom möten, studiebesök, utbildningar med mera.
 • Inbjuden att delta i föreningens årsmöte som genomförs i november varje år.
Centralt
 • Du är försäkrad vid sammankomster arrangerade inom Biodlarna.
 • Du får Bitidningen.
 • Tillgång till hjälp och råd i biodlingsfrågor.
 • Handla till medlemspris i Bibutiken.
 • Försäkra dina bisamhällen till en låg kostnad.
 • Prenumerera på vissa utländska bitidningar via förbundet (och slippa bankavgifter).
 • Prenumerera på de nordiska bitidningarna till reducerat pris.
 • Köp Biodlarnas välkända etikett (när din honung är bedömd och godkänd).
 • Köpa rätten till fem stycken EAN-koder.
 • Möjlighet att ansluta dig till Biodlarnas gruppanslutning till Svenskt Sigill.
Distriktet
 • Företräds gentemot myndigheter och organisationer inom distriktets verksamhetsområde.
 • Delta i vissa verksamheter, till exempel utvecklingsprojekt, sammankomster, resor och utbildningar.

Källa: biodlarna.se