Dags att samla in nedfallsprover igen

Ännu är det en hel del snö kvar i vårt område, men snart är det dags för rengöring av eller byte av botten i bikuporna.

Det är mycket, mycket viktigt att vi alla tar nedfallsprover för att göra det vi kan för att hindra varroan att få fäste i vårt län. Att det finns varroa i Ånge med omnejd vet vi så här gäller det att vi hjälps åt med tillsynen.

Gör så här: Samla in en kaffekopp nedfall som du har rensat från döda bin. Låt nedfallet torka ex på ett tidningspapper i fönstret. Nedfallsprovet får inte ha någon fukt kvar för då möglar det. Plocka bort döda bin och lägg det i någon typ av pappersförpackning. Ett kuvert duger bra. Skicka det till Stefan Sandberg, Trefoten 119, 844 91 Hammarstrand. Han testar nedfallet från dina bikupor och kan på så sätt säkerställa att vi inte fått varroan till vårt område. Telefonnummer till Stefan är 073-039 74 64.

Om du vet hur du testar ditt nedfall själv, så är det viktigt att du meddelar resultatet av din test (även om det är OK vilket vi verkligen hoppas att det är). Vi vill veta hur många som testar sina bin – helst ska det var 100 %!

Läs gärna mer om varroakvalsteret på www.biodarna.se/bin och biodling/bihälsa/bisjukdomar och parasiter/varroa.