Sammanslagning med Storsjöbygdens biodlarförening?

Den 19 april var det träff med Storsjöbygdens biodlarförening. Anledningen var den motion som bifölls på årsmötet angående en sammanslagning med dem.

På 2018 års årsmöte den 28 oktober kommer det att avgöras om Ragunda biodlarförening ska upphöra eller ej. Valberedningen har svårt att hitta en
ordförande och det är något som krävs enligt stadgarna.

Vad händer vid en eventuell sammanslagning?

  • Medlemsavgifterna går till Storsjöbygdens biodlarförening
  • En person från Ragunda ska ingå i Storsjöbygdens biodlarförening ett antal år framåt och får då reseersättning
  • De medlemsträffar som ordnas i Ragunda skall gå genom Storsjöbygdens biodlarförening för att inte röra till
    ekonomi- och ansvarsbiten
  • Ragunda får äska pengar från Storsjöbygdens biodlarföreing för sina aktiviteter
  • Ragunda är välkommen till Storsjöbygdens biodlarförenings aktiviteter
  • Vi kan ha en gemensam hemsida men ha kvar vår facebooksida.

Valberedningen skall vid årsmötet i oktober ha förberett för båda alternativen – vara kvar eller upphöra.
Det vill säga, en person ska väljas att ingå i Storsjöbygdens styrelse om vi upphör och en ordinarie styrelse om vi
fortsätter som egen förening.

I september kommer styrelsen att kalla till ett medlemsmöte för information och diskussion kring eventuell sammanslagning med Storsjöbygdens biodlarförening – så att beslut kan tas vid årsmötet i oktober.
 
Det är jätteviktigt att du, som medlem, kommer på det medlemsmötet och lika viktigt att du kommer på årsmötet så att du kan vara med och påverka föreningens framtid!

//Styrelsen