Har dina bin klarat vintern?

bikupor-med-snömössorHär kommer en uppmaning om att gå in och fylla i enkäten om övervintringen 2017-2018. Du har fram till och med 4:e juni på dig att fylla i den.
 
Ju fler svar som kommer in desto mer tillförlitlig kommer data kring övervintringen att vara. Oavsett om alla dina samhällen har överlevt vintern eller om du har haft små eller stora förluster, vill vi därför gärna att du ägnar några minuter åt att besvara enkäten.
 
I år har det hittills kommit in cirka 950 svar, och vi tackar alla som besvarat enkäten. I fjol kom det in nästan 2200 svar, så det återstår en hel del svar om vi ska komma upp på samma antal i år.
 
Länk till enkäten är följande: http://www.bee-survey.com/index.php/819938?lang=sv
 
Om du redan har besvarat enkäten, tackar vi för det, och du kan bortse från detta mail.
 
Med vänliga hälsningar
Preben Kristiansen, bihälsokonsulent
preben.kristiansen@jordbruksverket.se