Ragunda biodlarförening fortsätter som egen förening

På förra årets årsmöte inkom en motion om att föreningen skulle upphöra och gå samman med Storsjöbygdens Biodlarförening, men motionen röstades ner på årets årsmöte och Ragunda biodlarförening fortsätter som egen förening.

På årsmötet valdes Stefan Sandberg till ordförande, Jeanette Nilsson till kassör och Pirkko Nässelius tillär sekreterare.

Som vanligt avgjordes den årliga tävlingen Ragundas godaste honung och vinnare i år blev Margita Gustafsson. Grattis Margita!

Margita, årets vinnare av Ragundas godaste honung!

Margita, årets vinnare av Ragundas godaste honung!