Sommarträffar!

På medlemsmötet den 4 juni kom vi överens om årets sommarträffar.

Söndag den 16 juni kl. 10.00 kommer Yngve Olsson att visa hur skattning och slungning går till.
Vi håller till hos Yngve, Överböle 146.
Föreningen bjuder på fika. Anmälan till Yngve 070-6291326 eller yngve.ol@telia.com

Lördag den 29 juni kl. 10.00 kommer Stefan Sandberg att visa hur man gör avläggare, skaksvärm och drottningodling. Vi träffas hos Stefan, Trefoten 119.
Föreningen bjuder på fika.
Anmälan till Stefan 073-0397464 eller massandberg@hotmail.com

Kom ihåg skyddskläder!

Någon gång i höst kommer vi att bjuda in vår bitillsyningsman på ett medlemsmöte.

Välkommen till våra träffar!