Styrelsen för 2021

Vid årsmötet 2020-11-01 hade valberedningen ett förslag som mötet godkände:

Till ordförande valdes Stefan Sandberg

Till styrelseledamöter för 2 år valdes Samuel Sandberg, Yngve Olsson och Jeanette Nilsson

Styrelseledamöter som har 1 år kvar är Thorbjörn Wall, Sonny Tander och Maria Ekengren