Styrelsen och kontaktpersoner 2021

Ordförande
Stefan Sandberg, massandberg@hotmail.com, 073-039 74 64

Sekreterare och kontaktperson årsrapporter
Thorbjörn Wall, thorbjorn@celerum.se, 070-554 06 36

Kassör
Jeanette Nilsson, 070-209 46 45

Ledamöter
Maria Ekengren
Yngve Olsson
Samuel Sandberg
Sonny Tander

Bihälsokommittén
Stefan Sandberg

Kontrollant av nedfallsprover
Stefan Sandberg

Studieombud för Vuxenskolan
Stefan Sandberg

Webbmaster
Thorbjörn Wall