Kommentarer till inläggen

Nu är möjligheten att lämna kommentarer till nya inlägg på hemsidan borttagen (från 2020).

De kommentarer som hittills kommit in har undantagslöst varit av typen “Skräppost”. Problemet med kommentarer är också att någon måste ta hand om dem, se vad det gäller och eventuellt svara.

Det finns ju kontaktuppgifter och det borde räcka.

Styrelsen och kontaktpersoner 2021

Ordförande
Stefan Sandberg, massandberg@hotmail.com, 073-039 74 64

Sekreterare och kontaktperson årsrapporter
Thorbjörn Wall, thorbjorn@celerum.se, 070-554 06 36

Kassör
Jeanette Nilsson, 070-209 46 45

Ledamöter
Maria Ekengren
Yngve Olsson
Samuel Sandberg
Sonny Tander

Bihälsokommittén
Stefan Sandberg

Kontrollant av nedfallsprover
Stefan Sandberg

Studieombud för Vuxenskolan
Stefan Sandberg

Webbmaster
Thorbjörn Wall

Styrelsen för 2021

Vid årsmötet 2020-11-01 hade valberedningen ett förslag som mötet godkände:

Till ordförande valdes Stefan Sandberg

Till styrelseledamöter för 2 år valdes Samuel Sandberg, Yngve Olsson och Jeanette Nilsson

Styrelseledamöter som har 1 år kvar är Thorbjörn Wall, Sonny Tander och Maria Ekengren