Årsmöte Jämtlands Jämtlands Läns Biodlardistrikt

Lördagen den 14 februari, kl 10.00 i Studieförbundet Vuxenskolans lokal i källaren på Litsvägen 31 A. Kaffe finns från klockan 09:30.


Bland annat handlar årsmötet om hur distriktet ska se ut i framtiden och är ett mycket viktigt möte att ta del i. Som ni vet har vi valt ombud från föreningen som har rösträtt men alla har möjlighet att delta i diskussionen.
Vi vill uppmana så många som kan att komma på årsmötet.
Anmäl att du kommer till bisysslan.oviken@telia.com.
Mvh, styrelsen i storsjöbygdens bf