Kommentarer till inläggen

Nu är möjligheten att lämna kommentarer till nya inlägg på hemsidan borttagen (från 2020).

De kommentarer som hittills kommit in har undantagslöst varit av typen “Skräppost”. Problemet med kommentarer är också att någon måste ta hand om dem, se vad det gäller och eventuellt svara.

Det finns ju kontaktuppgifter och det borde räcka.

Styrelsen och kontaktpersoner 2021

Ordförande
Stefan Sandberg, massandberg@hotmail.com, 073-039 74 64

Sekreterare och kontaktperson årsrapporter
Thorbjörn Wall, thorbjorn@celerum.se, 070-554 06 36

Kassör
Jeanette Nilsson, 070-209 46 45

Ledamöter
Maria Ekengren
Yngve Olsson
Samuel Sandberg
Sonny Tander

Bihälsokommittén
Stefan Sandberg

Kontrollant av nedfallsprover
Stefan Sandberg

Studieombud för Vuxenskolan
Stefan Sandberg

Webbmaster
Thorbjörn Wall

Styrelsen för 2021

Vid årsmötet 2020-11-01 hade valberedningen ett förslag som mötet godkände:

Till ordförande valdes Stefan Sandberg

Till styrelseledamöter för 2 år valdes Samuel Sandberg, Yngve Olsson och Jeanette Nilsson

Styrelseledamöter som har 1 år kvar är Thorbjörn Wall, Sonny Tander och Maria Ekengren

Planeringsträff 26 april inställd

På årsmötet 27 oktober 2019 bestämdes att vi ska ha en planeringsträff 26 april för att prata om nedfallsprover och gå igenom förslag till föreningens aktiviteter under 2020.

Med tanke på coronaläget har styrelsen beslutat att ställa in den träffen tills vidare. Däremot går det bra att skicka förslag till Stefan, massandberg@hotmail.com eller till mig, thorbjorn@celerum.se så att vissa aktiviteter kanske kan förberedas.

Beträffande nedfallsprover återkommer Stefan under april.

// Styrelsen genom Thorbjörn Wall

Kort från årsmötet den 27 oktober

Efter årsmötet är Stefan Sandberg fortsatt ordförande och Jeanette Nilsson fortsätter som kassör. Ny sekreterare är Thorbjörn Wall och Maria Ekenlund är ny styrelsemedlem. I styrelsen har vi också Sonny Tander, Samuel Sandberg och Yngve Olsson.
Vandringspriset för årets godaste honung gick till Bo Lindgren, Rissna.
Planerad aktivitet är söndag den 26 april kl 15.00 vid Gevågs bystuga. Då blir det genomgång av nedfallsprover.
Hälsningar Styrelsen