Styrelsen och övriga kontaktpersoner

Styrelsen och övriga kontaktpersoner 2021

Ordförande
Stefan Sandberg, massandberg@hotmail.com, 073-039 74 64

Sekreterare och kontaktperson årsrapporter
Thorbjörn Wall, thorbjorn@celerum.se, 070-554 06 36

Kassör
Jeanette Nilsson, 070-209 46 45

Ledamöter
Maria Ekengren
Yngve Olsson
Samuel Sandberg
Sonny Tander

Bihälsokommittén
Stefan Sandberg

Kontrollant av nedfallsprover
Stefan Sandberg

Studieombud för Vuxenskolan
Stefan Sandberg

Webbmaster
Thorbjörn Wall

Valberedning
Margita Gustafsson, margita@norlbygda.com, 070-235 13 04
Staffan Sjömark, staffansjomark@gmail.com, 070-312 45 11