Rekommenderade priser på honung, bisamhällen med mera

På vårt medlemsmöte den 4 juni diskuterade priser på honung och bisamhällen.

Vi kom överens om lite olika priser. Kom ihåg att vår honung är en värdefull produkt!

Dessa priser rekommenderar vi våra medlemmar:

  • Honung 200 kr/kg.
  • Nyslungad honung (under en vecka) 250 kr/kg.
  • Svärm beroende på storlek(utan ramar) 1500-2000 kr.
  • Avläggare med 10 ramar 2500 kr och med 20 ramar 3500 kr.
  • Varje utbyggd ram kostar 100 kr.